Plovbni režim

Plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru


Dne 23.10.2006 je bil v Uradnem listu RS št. 109 objavljen ODLOK o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, ki sta ga v septembru 2006 sprejela Občinski svet Občine Markovci in Mestni svet Mestne občine Ptuj in kasnejši odloki o spremembah in dopolnitvah. V prvo sprejetem odloku sta poleg splošnih določb, kot najpomembnejša opredeljena še plovbno območje in čas v katerem je dovoljena plovba s plovili na motorni pogon, v kasnejših pa so dodane spremembe in dopolnitve.

Dne 03.12.2004 pa je bila v Uradnem listu RS št. 129 objavljena UREDBA o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru.

Za plovbo z motornimi čolni in skuterji potrebujete:

Veljavno registracijo plovila (vpisni list)
Predpisano opremo
Veljavno potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna (licenca) za celinske vode
Veljavno potrdilo o zavarovanju odškodninske odgovornosti lastnika ali pooblaščenega uporabnika za škodo povzročeno tretjim osebam s kritjem tudi v celinskih vodah RS

 

VOŽNJA V OZNAČENEM PLOVBNEM OBMOČJU JE NA LASTNO ODGOVORNOST!!!

S klikom na povezave si lahko podrobneje preberete vsebino:
ODLOKA - Uradni list RS št. 109/2004, Uradni list RS št. 112/2007, Uradni list RS št. 42/2009, Uradni list RS št. 34/2010 in Uradni list RS št. 12/2020 ter UREDBE - Uradni list RS št. 129/2004

Za hiter ogled pa je ob spodaj objavljeni sliki karte tudi legenda, v kateri so razvidni bistveni podatki.

Plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru

PlovbnoObmocje